21 Sentyabr 2023 12:21
859
ƏDƏBİYYAT

Ələsgər ƏLİOĞLU - Hekayələr

BALALARA HƏDİYYƏ

HƏRBİ QƏNİMƏTLƏR PARKINDA

Turqut babası ilə Hərbi Qənimətlər Pakına gəlmişdi. O, buradakı pulemyotlara, minamyotlara, tanklara, toplara, bir sözlə, bütün hərbi sursatlara çox maraqla tamaşa edirdi. Birdən o, babasına dedi:

-Baba, bu tanklardan birini mənə alarsan?

Baba gülümsəyə-gülümsəyə dilləndi:

-Əziz balam, bunların hamısı alınıb!

-Kim alıb ki, ay baba?

-İgid oğullarımız!

-Görəsən nə qədər pulla alıblar, ay baba?

-Pulla almayıblar, bala! Qanla alıblar,qanla! Sən də böyüyəndə əsgər gedərsən. Onda lazım gələrsə, tank da alarsan, lap top da!..

-Turqut şəstlə səsləndi:

-Alaram, baba, alaram! Lap hamısından da alaram!

10.09.2023

 

CƏBHƏDƏ QALAN ƏL

Cəbhədə sağ qolunu itirən Əzəmət ordudan tərxis olunduqdan sonra evə döndü. İlk görüşüb-öpüşdüyü də üç yaşlı qızı Dəniz oldu.Tezliklə qohum-qonşular da yığışıb onun görüşünə gəldilər...

Günlərin birində Dəniz atasından soruşdu:

-Ata, niyə məni bir əlinlə qucaqlayırsan?Axı həmişə ikiəlli qucaqlayardın... Bəs o biri əlin hanı? Belə heç xoşuma gəlmir...

Əzəmət kövrəlsə də özünü bir təhər ələ alıb qızına cavab verdi:

- O biri əlim cəbhədədir, qızım!..

-Niyə cəbhədə qoyub gəlmisən?

-Düşmənlərə qarşı döyüşür...

-Bəs haçan gələcək?

-Müharibə qurtaranda!..

Dəniz hər gün arzulayırdı ki, müharibə tez qurtarsın və atası da onu hər gün cütəlli qucaqlasın!..

13.09.2023