adalet.az header logo
  • Bakı 13°C
18 Noyabr 2022 13:42
622
ƏDƏBİYYAT

MƏMMƏD ARAZ: KÖRPÜLƏNİN, AY TÜRKLƏR,

AZƏRBAYCANI QOYMAYIN TƏKLƏNƏ

Təklikdə çaylaq daşıyam,
Məni qoymayın təklənəm!
Əl dəydi, çaxmaq daşıyam!
Məni qoymayın təklənəm!

Bir dəryadır hər zərrəcik,
Dəm zərrəcik, dərd zərrəcik,
Namərdə də mərd zərrəcik
Dəni qoymayın təklənə!

Dağsız duman yalnız ahdı,
Qara bulud yalqız axdı.
Çən təkləndi - yalquzaqdı,
Çəni qoymayın təklənə!

Xəlbirlənə kaş ömür də,
Boş il düşə boş ömürdən...
Xoş an qalar xoş ömürdən,
Anı qoymayın təklənə!

Yaman çoxalıb bu azlar,
Bu kəndirsiz kəndirbazlar!
Körpülənin, ay Arazlar,
Məni qoymayın təklənəm!

Dekabr, 1980