06 May 2024 09:16
1123
ƏDƏBİYYAT

Dünya Qarabağlı: Ana nəsihəti

Boylanıb sağına,baxıb soluna,

Can verən bir ana dedi oğluna,

Söykənmə ağaca,çürüyər bir gün.

Güvənmə dağlara,əriyər bir gün.

İnsanlar sinənə çəkər dağ-düyün.

Güvən Allahına,o görər səni.

O qovar başından dumanı-çəni.

******

Pay böləndə haqq ilə böl özünə.

Haqq ilə böl sən oğluna-qızına.

Oğul da özünədi,qız da özünə.

Güvən Allahına,o görər səni.

O qovar başından dumanı-çəni.

******

Yaxşı ol ki,işıqlı olsun sabahın.

Yaxşı ol ki,qoy olmasın günahın.

Yaxşı ol ki,Allah olsun pənahın.

Güvən Allahına,o görər səni.

O qovar başından dumanı-çəni.

******

Lazım gəlsə kömək eylə birinə,

Dövlət yığma övladının yerinə,

Zaman gələr,işin düşər dərinə,

Güvən Allahına,o görər səni.

O qovar başından dumanı-çəni.

******

Şeirin müəllifi:Dünya Qarabağlı-Texniki Universitetin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbəsi.