18 Fevral 2020 18:00
107082
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

GÜNÜN LƏTİFƏSİ

Bir nəfər məscidə namaz qılmağagəlir. Namaz qılarkən biri yaxınlaşırki, alnını canamaza düz qoymursan. Başqası deyir, ayaqlarını düz cütləməmisən. Bir başqası deyir ki, əllərinidizinin üstünə düz qoymursan. Birisi dədeyir, əllərini sinəndə düz tutmursan.

Dilxor olur, kövrəlib məsciddənçıxır.

Göydən səda gəlir ki, ey mənim övladım, niyə ağlayırsan?

- Allahım, məni məscidə buraxmadılar.

Göydən yenə sədagəlir:

- Dilxor olma, övladım, heççoxdandı məni də məscidə buraxmırlar.