adalet.az header logo
  • Bakı 5°C
  • USD 1.7

Aqil ABBAS: BİR DAHA RAHİB MƏMMƏDOV HAQQINDA

AQİL ABBAS
62309 | 2020-07-23 18:00

Axar.azsaytında Elməddin Behbudun Rahib Məmmədova həsr olunmuş bir məqaləsini oxudum və çox sevindim. Deməli, qəhrəmanlar doğrudan daunudulmur.

RahibMəmmədov kimdir? 1967-ci ildə Ağdam rayonunun Mahrızlı kəndində doğulub.Gürcüstanda hərbi xidmət keçib.1987-ci ilin fevral ayının 1-2-dəGürcüstanda çox böyük təbiifaciə baş verdi. Sel ölkəninbir çox kəndlərini demək olar ki, sildi. Həmin vaxt20 yaşlı Rahib özünü ölümüngözünə atıb öz BTR-iyləinsanları xilas etmək üçün təbiifəlakətlə çarpışdı. Rəsmi məlumata görə, 28 nəfəri ölümdən xilas elədi.

Şəxsən özümün həmin hadisənin şahidlərivə xilas olanlarla söhbətimzamanı bildirdilər ki, bu qəhrəmanazərbaycanlı balası 40-dan çox gürcünüölümün pəncəsindən qoparıb.

Rahibin qəhrəmanlığıhaqqında həmin zaman respublika mətbuatında ilk yazanlardan biriyəm. «Sovet kəndi» qəzetində şöbə müdiriişləyirdim.

İki xatirə.

Doğulduğu Mahrızlıkəndində oxuduğu məktəbin önündə abidəsi açılırdı.Rayon ictimaiyyəti, Bakıdan gəlmişqonaqlar, ölkəmizin mərkəzi mətbuatının bir neçə jurnalisti də açılışda iştirak edirdi.Gürcüstandan da həm nümayəndəheyəti gəlmişdi, həm də xilasetdiyi insanlar. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, indi bu yazını yazanda dahəmin hadisə gözümün qabağına gəldi, tüklərimdikən-dikən oldu. Abidənin üzərindəki örpəyi götürənzaman Rahibin xilas elədiyi 13 yaşlı birgürcü qızı bağıraraq abidəniqucaqladı və ürəyi getdi. Orda olan gürcü analarının abidəniqucaqlayıb necə ağladıqlarıyadımdan çıxmaz.

İkinci xatirə.

Görkəmli yazıçı, professor Kamal Abdulla həmin hadisədənsonra Rahibin oxuduğu məktəbəgörüşə getmişdi. Artıq DağlıqQarabağda hadisələr başlamışdı.

Kamal müəllim sual verir ki,siz də Rahib Məmmədovun qəhrəmanlığını təkrar edərsinizmi? Təbii ki, bütün şagirdlər «hə» cavabı verir.

Və birdən professor deyir:

- Əgər ölən ermənidisə?

Hamı susur.Birdən bir şagird qalxırayağa və deyir:

- Mən xilas edərdim.

- Niyə?

- Müəllim, insan öləndəonun milləti olmur. Mən bir insanı xilas edərdim.

Biz bu qədər böyük millətik.O vaxt gürcülər çox çalışdı ki,Rahib Məmmədova Sovet İttifaqı Qəhrəmanıadı verilsin. Amma SSRİ Ali SovetiRahibə qəhrəman adı vermədi. Çünkiazərbaycanlıydı, başqa millətdənolsaydı verərdi. «Qızıl ulduz»ordeni ilə kifayətləndi.

Mən demək olar ki, ayda azı iki dəfə Rahib Məmmədovun abidəsininönündən keçirəm. Və hərdəndostlarımla birgə düşüb abidəni ziyarət edirik, bəzən də gülqoyuruq.

O məktəbdə oxuyan nə qədər uşaq sonralar Qarabağ müharibəsində döyüşə atıldılar, Rahibin qəhrəmanlığını təkrarelədilər və neçəsi də şəhidoldu. Çünki onlar bu qəhrəmanlıq dastanını Rahib Məmmədovdanöyrənmişdilər.

Belə bir gündə Rahib Məmmədovuyada salan Elməddin Behbuda və Axar.az saytına təşəkkür edirəm.

Doğrudan da, qəhrəmanlar unudulmur! Gürcülər unutsa da belə!

TƏQVİM / ARXİV