08 Iyul 2024 15:07
895
ƏDƏBİYYAT

Şəlalə Camal: Sənə dərd verənə, sən özün dərd ol!

İllər adamın saçına dən də salar, 
gözünə nəm də...
Görən nə yaşadıq biz bu aləmdə?!
Vallah günahı çoxdu onun da, sənin də...
Elə mənim də...
Gizlətdin ağrını təbəssümündə
Gəl,yaxın gəl, əyləş, danış dərdini,
Söylə, kim bilmədi sənin qədrini?
Sus, olma böylə pərişan, sus, ağlama.
Qəlbində kədər, qəm sıxıb saxlama...
Sındırma qəddini möhkəm ol, mərd ol
Sənə dərd verənə, sən özün dərd ol!