adalet.az header logo
  • Bakı 7°C
  • USD 1.7

Aqil ABBAS: AY SƏNİN MƏZƏN OLSUN, ETİBAR ƏLİYEV

AQİL ABBAS
414652 | 2020-07-25 16:26

Millətlərin keçmiş babası Vladimir İliç Lenin deyirdi ki: «Bütünölkələrin proletariatları, birləşin!»Gərək ki, Marks da yazırdı ki:«Proletariatın zəncirdən başqa itirəcəyi heç nəyi yoxdur».

XX əsrin böyük filosofu Ostap Bender də Marksa söykənərəkAdam Kozareçə deyir :

-Proletariatın bircə zəncirivardı, onu da inqilabda itirdi.Day itirəcəyin heç nə yoxdu, nədən qorxursan?

Dünənoxuyuram ki, dostum Etibar ƏliyevLeninin fikrini yenidən gündəmə gətirib və yazıb:

-Bütün ölkələrin intellektualları, birləşin!

Etibar bəy özü dəhəmin intellektuallardan olduğuüçün yaxşı bilir ki,intellektuallar elə proletariat kimibir şeydi.

«Qayınana»danə təhər deyir:

-İndi intligentlər yığışacaq,başları dolu, cibləri boş.

Bax,belə!


TƏQVİM / ARXİV