adalet.az header logo
  • Bakı 7°C
  • USD 1.7

Aqil ABBAS: İQTİDAR-MÜXALİFƏT DİALOQU VƏ DIRNAQARASI ZİYALILAR

AQİL ABBAS
61514 | 2020-07-28 09:50

Ölkədə böyük, eləcə də ciddi islahatlar həyata keçirilir. Həm iqtisadi, həm də sosial sahələrdə, kadr islahatları həyata keçirilir. Gənclərə genişmeydan verilir, önəmli vəzifələrə irəli çəkilirlər. Müdafiə sistemində, orduda,hüquq-mühafizə orqanlarında keçirilənislahatlar öz müsbət nəticələrini verməkdədi.

Nazirlər Kabineti deməkolar ki, işini yenidən qurub.

Parlamentdəki islahatlar,müxalif millət vəkillərinin komitələrdəönə çəkilməsi, müxalifətçideputatın sədr müavini seçilməsivə eləcə də gənclərin millət vəkili seçilməsi və sair və ilaxır.

Həyata keçirilənən böyük islahatlardan biri dəyüksək səviyyədə iqtidar-müxalifətdialoqudu.

Prezident Aparatı müxalifət partiyalarınliderlərinə qapılarını açıb. MöhtərəmPrezidentin siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, Administrasiyanın Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev tez-tezmüxalif liderlərlə bir araya gəlir,təbii ki, bu görüşlərdə ölkənin prioritetvəzifələri müzakirə olunur.Liderlər öz təkliflərini irəli sürürlər,tənqidlərini edirlər. İstədiklərimövzuda səmimi müzakirələraparırlar. Bəlkə də ən vacib məsələ bu idi – iqtidarla müxalifətindialoqu.

Bunu müxalifətçoxdan arzulayırdı, amma alınmırdı. Nəhayət ki baş tutdu. Amma iki partiya – AXCP və Müsavat budialoqdan boyun qaçırtdı. Olsun, o da onların mövqeyidi.

Amma məsələninbaşqa bir tərəfi var. Müsavatözünü ağır aparır, əllərində olansaytlarda və sosial şəbəkələrdə dialoqa gedənpartiyaların sədrlərini və üzvlərini təhqiretmir, alçatmır, aşağılamır. Uzaqbaşıtənqid edir, yaxud da onlarlarazılaşmadıqlarını bildirirlər.

Amma baxırsan AXCP (təbii ki,söhbət Əli Kərimlinin AXCP-sindən gedir) və yalnız beş-onnəfər üzvü qalmışMilli Şura dialoqa gedən partiyasədrlərini və həmin partiyaların yetkililərini küçə söyüşləri ilə təhqir edirlər,satqınçılıqda ittiham edir, hətta «əclaf»adlandırırlar. Özü də bunları deyənlər təkcə trollar olsa, başa düşüləndi. Amma millətin üzdə olan siyasətçilərini «əclaf» adlandıranlar və digər aşağılayıcı ifadələrləhəqarət edənlər ziyalılardı –elmlər namizədidirlər, elmlər doktorudurlar, professordurlar, neçə-neçəkitabın müəllifləridirlər, universitetlərdə müəllim işləyiblər.

Və onlar həmin siyasətçiləri aşağılamaqla xalqın gözündən sala bilmirlər, əksinə, özlərixalqın gözündən bir az da düşürlər. Xalq mətbuatda,videokonfranslarda, youtube telekanallarındaözlərini küçə adamları kimiaparanlara necə ziyalı gözüylə baxa bilər?

Və çox qəribədir ki, hamısı birFazil Mustafa və İlqar Məmmədovla bacarabilmirlər. Fazil Mustafanın arqumentlərinin qarşısında aciz qaldıqlarından ona söyüşləcavab verirlər.

Və yaxud Mehman Əliyev Azərbaycandatanınmış şəxsiyyətdir, özü də həmişə ortayabir mövqe qoyub və heç vaxtda mövqeyini dəyişməyib. İndi Mehman Əliyevidə nişana götürüblər. Səbəb də Mehman Əliyevinonlar kimi düşünməməyi, öz mövqeyindən çəkinməməyi.

Vaqif Cəbrayılzadənin bir şeiri var, deyir ki: «Çərx başına gəlməyənləriçərlədin, çərlədin, öldürün!»

İndi özlərini ziyalı adlandıranlar və onların trolları «çərxbaşına gətirə bilmədikləri» siyasətçiləri,ziyalıları, ölkədə az-çox hörmətiolan insanları çərlədib, çərlədib öldürməkistəyirlər.

Alınmaz!


TƏQVİM / ARXİV