BAYAT

RƏŞAD MƏCİD
27885 | 2011-10-29 07:51
Yaddaşımı sil
   
   
   
   İlahi, sən mənim yaddaşımı sil,
   
   İlahi, sən mənə bir sovqat eylə.
   
   Bilgisayar kimi, telefon kimi,
   
   Yaddaşı təzələ, ya format eylə.
   
   
   
   Dopdolu beynimin ağırlığından,
   
   Sıxılır ürəyim, dolur gözlərim!
   
   Yapışıb tavanda qalır baxışım,
   
   Bir məchul nöqtəyə dalır gözlərim.
   
   
   
   Beynimin içində qaynaşan dərdlər,
   
   Yeyir, dimdikləyir olan varımı
   
   Qurdtək parçalayır, balıqtək udur
   
   Xoşbəxt anlarımı, saatlarımı.
   
   
   
   Yerit yaddaşıma antivirusu,
   
   Qır bu qurd püskürən həşəratları.
   
   Çıxar hamısını yaxşılı-pisli,
   
   Təzdən ağ beyinlə başlayım barı.
   
   
   
   
   
   Söz
   
   
   
   Heç onu bu qədər günahkar, aciz,
   
   İşıqsız görmədim, saxta görmədim.
   
   Dənizə atılan daştək mənasız,
   
   Bu qədər təsirsiz vaxtda görmədim.
   
   
   
   "Azərsel"in şablon təbrikləritək
   
   Hamı yollayacaq - yiyəsi yoxdu.
   
   Ən isti kəlmə də çox işlənibsə
   
   Kəsəri qalmayıb, tiyəsi yoxdu.
   
   
   
   Sən sözü dəyərdən elə saldın ki,
   
   Nə desən yalandı sən mənə indi!
   
   Qımışıb baxıram dünən dediyin
   
   Gözümü yaşardan kəlmənə indi.
   
   
   
   
   
   Uzağı bir ay
   
   
   
   Unuda bilmirəm: uşaqkən qumdan
   
   Qurduğum qalanı sular apardı.
   
   O itki heç zaman çıxmır yadımdan -
   
   Çığırdım, qışqırdım, şivən qopardım.
   
   
   
   Mənim çox qalama o vaxtdan bəri
   
   İldırım şaxıyıb, dolu tökülüb.
   
   Doğma şəhərlərim viranə qalıb,
   
   Uşaqlıq evlərim daş-daş sökülüb.
   
   İndi nə sarsılıb, nə də yanaram
   
   Taleyin növbəti sərt sınağına.
   
   Uzağı bircə ay qubarlanaram
   
   Qurduğun qalanın uçulmağına.
   
   
   
   
   
   Əsəb dərmanı
   
   
   
   İldırım tək gedirdin,
   
   Qəfildən qucaqladı.
   
   Dayanası deyildin,
   
   Səni yaman haqladı.
   
   
   
   Ləngidi yerişlərin,
   
   Addımların laxladı.
   
   Zamanı yavaşıtdı,
   
   Vaxtı tutub saxladı.
   
   
   
   Bildin, bütün günahlar
   
   İti qaçan vaxtdadı.
   
   Əlacın kimyəvidi,
   
   Sakit halın saxtadı.
   
   
   
   
   
   Çarə
   
   
   
   Bunun bircə çarəsi var -
   
   Sən bu yolu qısalt, getsin!
   
   Apendisitin, ödün kimi
   
   Çıxart getsin, kəs at, getsin!
   
   
   
   Üzündəki sızaq kimi
   
   Kislatanı tök, yandırsın.
   
   Hər gün əzab verənəcən
   
   Birdəfəlik bərk yandırsın.
   
   
   
   Aman Allah, bu nə çarə,
   
   Bu nə əlac - sızıldadım.
   
   İcazə ver bu ağrıdan,
   
   Uzaqlaşım addım-addım.
   
   
   
   * * *
   
   
   
   Çıxırsan yavaş-yavaş,
   
   Vətənimdən çıxırsan!
   
   Beynimdən aralanıb
   
   Bədənimdən çıxırsan.
   
   
   
   Məğlub ordu kimisən,
   
   Sınıq-salxaq çıxırsan.
   
   Ərazimdən astaca,
   
   Yorğun, axsaq çıxırsan.
   
   
   
   Geri dönür nəfəsim,
   
   Sifətim işıqlanır!
   
   Cadudan ayılmışam,
   
   Gözümün dibi yanır!
   
   
   
   Nə yaxşı ki, çıxartdın
   
   Bu tilsimdən, ilahi!
   
   Mənə sakit həyat ver,
   
   Rahat bədən, ilahi!
   
   
   
   Saxla
   
   
   
   Gözlə, hamı yığışsın,
   
   Qurbanı kəsdir, saxla.
   
   Səadət qazanında,
   
   Payları isti saxla.
   
   
   
   Topala heyranları,
   
   Düzləri, yalanları.
   
   Az sına qurbanları,
   
   Qurtar bu teşti saxla.
   
   
   
   Üzünü işıq elə,
   
   Dərddən bir qaşıq elə,
   
   Bir az qarışıq elə,
   
   Mən doydum, bəsdi, saxla.
   
   
   
   Bəsdi!
   
   
   
   Neçə ay içindən çıxa bilmədim:
   
   Türmədi, məhbəsdi, qəfəsdi - bəsdi.
   
   Gözümün yaşını yığa bilmədim,
   
   Kürdü, Həkəridi, Arazdı - bəsdi.
   
   
   
   Keçdim, qucağında xoş dəmi keçdim,
   
   Sevinci, kədəri, dərd-qəmi keçdim,
   
   Ruhumla bir sirli aləmi keçdim,
   
   Vergidi, cadudu, nəfəsdi - bəsdi.
   
   
   
   Sultandın, çevrildi taxt, sona yetdi,
   
   Tale bağışlayan baxt sona yetdi,
   
   Tanrının verdiyi vaxt sona yetdi,
   
   Sevgidi, qəzəbdi, həvəsdi - bəsdi!
   
   
   
   
   
   Xəngəl
   
   
   
   Hey yoğurdun, kündələdin,
   
   Bükdün əzik-əzik məni.
   
   Yaydın, yaydın axır etdin
   
   Yuxadan da nazik məni.
   
   
   
   Böldü, kəsdi parça-parça,
   
   Bıçaq tutan barmaqların.
   
   Daşıdı qaynayan suya
   
   Undan da ağ dırnaqların.
   
   
   
   Bəlkə qazı çox elədin,
   
   Vaxtı ötürdün deyəsən.
   
   İş işdən keçəndən sonra
   
   Üstdən götürdün deyəsən.
   
   
   
   Gətirib masaya qoydun,
   
   Bir yekə sinidə məni.
   
   Kim dadıma yüyürəcək,
   
   Kim yeyəcək indi məni?
   
   
   
   
   
   Səndən qalanlar
   
   
   
   Bu şeirlər, bu yazılar canımdan,
   
   Səni hiss-hiss, duyğu-duyğu qoparır.
   
   Əllərini, tellərini astaca,
   
   Gözlərini qorxa-qorxa qoparır.
   
   
   
   Hələ çoxdur səndən məndə qalanlar,
   
   Hələ nələr yazmalıyam mən, nələr...
   
   Ağrı dolu, əzab dolu romanlar,
   
   İnildəyən, sızıldayan nəğmələr.
   
   
   
   Gərək hələ səni gün-gün itirib,
   
   Görüşləri bir-bir sayıb çıxarım.
   
   Hüceyrəmdən pinset ilə götürüb,
   
   Ürəyimdən qaşıqlayıb çıxarım.
   
   
   
   Son şeirimi yazdığım gün son səhər,
   
   Yaddaşımdan uzaqlaşıb itərsən.
   
   Son baxışın bədənimi titrədər,
   
   Gözümdəki son damlayla bitərsən.

TƏQVİM / ARXİV