MURDARLARI İSTƏMİRİK! - Seyfəddin Altaylı yazır

SEYFƏDDİN ALTAYLI
142240 | 2020-10-30 17:14

«Allah, yolunu azmış toplumu (düz) yola vadar etməz».

 

Tövbə surəsi, 24-cü ayət

 

Hay adlanan bu azğın toplum üçün deməyə söz tapa bilmirəm. Həm tələbəlik illərimdə, həm də sonrakı dönəmlərdə öz tariximizi də, dünya tarixini də müəyyən səviyyədə araşdırdım. Bütün tarixi mənbələr hayların Hindistandan gəlib İlluriyada məskunlaşdığını və mazarrat bir xalq olduqlarına görə də oradan qovulduqlarını, Anadolunun yerli Türklərinin onları qonaq kimi qarşıladığını qeyd edib.

1828-ci ildə qol çəkilən Türkmənçay sazişindən sonra kütlə halında Qərbi Azərbaycan torpaqlarına ruslar tərəfindən köçürüləndə bu dəfə Azərbaycan Türkləri onları qonaq kimi qəbul etmiş, süfrəsində yer ayırmış, daxmasını tikəndə də, dara düşəndə də hər cür köməkliyi etmişdir.

Bəs bu xalq özünə edilən yaxşılıqlar qarşısında neyləmişdir?! Yüz illər boyu Səlcuq imperiyasının, Osmanlı dövlətinin qoltuğunda bir əli yağda, bir əli balda yaşamış, ta ki xüsusilə amerikalı, ingiltərəli, fransalı missionerlər və rus siyasilər onların saqqızını oğurlayana kimi. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı ayağa durmuş və onlara "sadiq təbəqə" deyən Osmanlı dövlətinə asi olmuşlar, ordu cəbhədə düşmənlə döyüşərkən heç nədən xəbəri olmayan məsum kəndlilər, qəsəbəlilər hay terroristlərinin hücumlarına məruz qalmışdır. İnsanları kütləvi şəkildə soyqırımla məhv etmiş və onlardan maşa kimi istifadə edən ruslar kütlə halında hayları köçürüb gücsüz və hamisiz qalmış Azərbaycanın qərb hissəsindəki torpaqlarında məskunlaşdırmışdır. Özlərinə yer edən kimi də bu dəfə Anadolu Türklərinə etdiklərinin eynisini Azərbaycan Türklərinə etməyə başlamışlar. Onlar silahlı və arxalı, Azərbaycan isə təklənmiş halda və əli yalın. Onlar arxalı köpək idi və Azərbaycan kimi hamisiz qalmış qurdu basmışdılar. Qərbi Azərbaycan Türklərini kütləvi halda ağaları rusların dəstəyi ilə köçürmüşlər. Bununla da kifayətlənməmiş, 90-cı illərdə ayağa duraraq yenə təklənmiş Azərbaycanın məsum insanlarını soyqırımla məhv, torpaqlarının da 20 faizini işğal etmişdir. Bu bilinən tarix...

Xocalı Soyqırımı yaradıldığı zaman dünya üç meymun rolunu oynayırdı, hələ də oynayır. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyanı ikiyə bölən ABŞ və Rusiya zahirdə bir-birinə düşmən kimi görünür, ancaq elə deyil, bunlar bir-birlərinin ən səmimi dostlarıdır. Dünyaya ağalıq edən ABŞ və Rusiya o qədər azğınlaşıb ki, tamamilə insanlığını da itirmişdir. Avropa çəm-xəm etsə də, onlar dəyirman kimi öz bildiyini oxumaqdadır. Axmaq Makron isə axurda yatıb sultan Məcid yuxusu görür. Rusiya isə yeni-yeni müstəmləkələr əldə etmək ehtirasıyla yanır. Ancaq Çin və Hindistanın qarşısıalınmaz yüksəlişi hər iki imperialist qansoranı da hədsiz narahat edir. Edəcəkdir, indən belə körpülərin altından çox sular axacaq. Rusiya yeni raket sınaqları keçirərək dünyaya gözdağı vermək istəyir. O silahlardan yalnızca ruslarda yoxdur. Artıq rus imperiyasının dağılma çağı gəlib çatıbdır, Putin dağılışı biraz ləngitdi. Onları ayaqda saxlayan əsas gəlir neft və qazdır, ancaq Çin, ABŞ-ın təzyiqi ilə Rusiyadan aldığı qazı və nefti 35 faiz azaldacaqdı. Avropa da Orta Şərqdən İsrail üstündən çəkiləcək bir kəmərlə qaz və neft ehtiyacını ordan təmin edəcəkdi. Rusiyanın gələcəyinə yazığım gəlir.

Otuz ildən artıqdır Azərbaycanla sıx əlaqədəyəm. 1988-ci ildəki Azərbaycan işıq sürətilə özünü əvəz edib. Bunu bacaranlara halal olsun, eşq olsun.

Və Azərbaycan ordusu artıq 1990-cı ildəki adı olub özü olmayan ordu deyil. Xocalı Soyqırımı olduğunda Azərbaycan milli ordusu deyilən bir güc yox idi. Milli ordu adı qoyulan gücdə cəmisi 150 nəfər vardı, qalan döyüşçülərin tamamı milis qüvvəsiydi. Ancaq bu gün Qafqazın yeganə çağdaş, düşmənə qənim, dosta qürur hissi bəxş edən ordusu yaranıbdır. Qərbi Azərbaycandan qətliamlarla qovulan Türklərin övladları, Xocalı Soyqırımını yaşayan ata-anaların Məhmətçikləri düşmənə döyüş meydanında cəngavərlik nədir onu sübut edir. Hayların zoru isə məsum qadınlara və uşaqlara, dinc əhaliyə bomba tullamağa çatır, bir də döyüş meydanında ağalarının məccani verdiyi texnikanı, silah-sursatı buraxıb qaçmağa...

Haylar İlluriyadan qovuldular, Qərbi Azərbaycandan da çıxıb rədd olub birdəfəlik getməlidirlər. Qarabağın müqəddəs torpaqlarına hay adlanan bu murdar xalqın tək bir nümayəndəsi belə hətta turist kimi də buraxılmamalıdır.

Haylar və onları dəstəkləyənlər Azərbaycanın işğal edilmiş kənd və şəhərlərinə vurulan ziyanların, dağıdılan ocaqların, istismar edilən sərvətlərin tamamı üçün təzminat ödəməlidir. Xankəndi, Ağdərə və digər yerlərdən 90-cı illərdə kütləvi şəkildə çıxarılan ailələr öz dədə-baba evlərinə, murdarlar qovulan kimi, yerləşdirilməlidir.

Haylar indilik 1918-ci ildə dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunmuş sərhədlərinə çəkilməlidirlər. Onlar qonşuluğumuzda dinc yaşayıb yenə bizlərə nökərlik edib çörək pulu qazanmaq istəyirlərsə, 1920-ci ilin yanvar ayının 11-də Paris Sülh Konfransında qəbul olunan sərhədləri qəbul etməlidirlər və rusların zorbalıqla əlimizdən aldıqları dədə-baba torpaqlarımızı, Göyçəni, Zəngəzuru, Dilicanı və digər yerləri sülh yoluyla qaytarmalıdırlar. Qaytarmasalar özləri bilər. Onsuz da indiki torpaqlarında yaşaya bilmiyəcəklər, gec-tez buraları tərk etməli olacaqlar.

İran özünü müsəlman dövlət kimi tanıdır və adına "İslam Cümhuriyyəti" titrini yapışdırıb. Azərbaycan murdar hayları işğal etdikləri torpaqlarından çıxararkən İranın həqiqi üfunətli siması bir daha özünü göstərdi. Otuz ilə yaxındır haylara elektrik və qaz təmin edən, onların işğal etdikləri bölgələrdə kökləşməsi üçün hər cür köməkliyi edən İran dövləti  beləliklə heç də İslam dininə qulluq etmədiyini göstərmiş oldu. Maidə surəsinin 51-ci ayətində Tanrı xristianları dost tutanlara səslənib və onları dost tutanların xristianlardan fərqi olmadığını buyurubdur. Növbə sənə də gələcəkdir...

Bilənlər bilməyənlərə desin: Türkiyə 1980-ci illərin Türkiyəsi deyil. Azərbaycan da 1990-cı illərin Azərbaycanı deyil.

Zülm heç vaxt əbədi olmayıb və olmayacaqdır. Xocalının qisası hələ də alınmayıb, onun alınacağı gün də gələcəkdir...

 

 

Ankara, altaylı[email protected]

TƏQVİM / ARXİV